Blog

A perovskite solar cell is a type of solar cell which includes a perovskite structured compound, most commonly a hybrid organic-inorganic lead or tin halide-based material, as the light-harvesting active layer. Perovskite materials such as methylammonium lead halides are cheap to produce and relatively simple to manufacture. Perovskites possess intrinsic properties like broad absorption spectrum, fast charge separation, long transport distance of electrons and holes, long carrier separation lifetime, and more, that make them very promising materials for solid-state solar cells.

Bir perovskit güneş hücresi, ışık toplayan aktif katman olarak en yaygını hibrit organik-inorganik kurşun veya kalay halojenür bazlı bir malzeme olan perovskit yapılı bileşik içeren bir güneş hücre türüdür. Metilamonyum kurşun halojenürler gibi perovskit malzemelerin üretilmesi ucuz ve imalatı nispeten basittir. Perovskitler, geniş soğurma spektrumu, hızlı yük ayırma, elektronların ve boşlukların uzun taşıma mesafesi, uzun taşıyıcı ayırma ömrü ve daha fazlası gibi, katı hal güneş hücreleri için çok umut verici malzemeler haline getiren kendine özgü özelliklere sahiptir.
Referans/ Referance: perovskite-info.com

Biz ince film perovskit güneş hücresi üreten ve bu teknoloji üzerine araştırma-geliştirme yapan bir firma olarak 2021 yılında ilk ürünlerimizi piyasaya sürmek ve siz değerli doğa severlerin kullanımına sunmayı hedefliyoruz.

Yenilebilir bir enerji türü olan güneş enerjisini verimli şekilde kullanmak için tasarladığımız ince film perovskit güneş hücresi sayesinde çevreci ve daha az maliyetli yeşil enerji üretebiliriz.

Perovskitten esinlenilen malzemelerle iç ortam ışığından yüksek verimli enerji üretilebileceği tespit edildi.

Perovskit güneş panellerinin gün ve aydınlatma ışığını toplayıp elektrik enerjisine dönüştürmesi prensibi üzerinde çalışan araştırmacılar bu konuda önemli ilerleme kaydetti. Perovskit güneş panelleri adepte edilen telefon, tablet, höparlör gibi akıllı cihazların kendi enerji ihtiyaçlarını karşılaması hedefleniyor.